Andersson Kvarnbrink

Familjemottagning & Psykoterapi

Psykoterapi / Konsultation / Handledning / Föreläsning

Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner, företag, skolor, myndigheter och institutioner.

Vi har sommarstängt från 24 juni och öppnar igen den 12 augusti

Trevlig sommar!
Åsa o Anders 🌿

Metod

Vår arbetsmetod vilar på ett systemiskt synsätt, vilket innebär att vi ser varje individ i sitt sammanhang. Vi är måna om att de vi möter får uttrycka sin åsikt och varje person ges utrymme. Genom att få berätta sin historia eller upplevelse skapas, tillsammans med oss, möjligheten till en ny gemensam förståelse.

Vi ser vår roll som en konsultativ samtalspartner och ger i samtalet vår professionella reflektion och tanke kring det som kommit upp.

Psykoterapi

Vi arbetar med psykoterapi utifrån olika nivåer - till individ, par och familj.

Vår erfarenhet är att det ofta är lättare att lösa svårigheter och bekymmer när man tillsammans får utrymme att dela tankar och vara varandra behjälpliga.

Konsultation

Många gånger kan man känna osäkerhet inför svårigheten i ett problem. Man undrar om det är något som man kan söka hjälp för, och kanske steget känns stort att ta. Vi ser nyttan av enkel rådgivning eller konsultation och erbjuder såväl psykoterapeutisk som psykiatrisk behandling.

Utredning

Vi utreder barn, ungdomar och unga vuxna när det finns misstanke om psykiatrisk/neuropsykiatrisk problematik som försvårar för individen. Vi bildar då arbetsteam med psykolog, sjukgymnast och andra professioner som komplement till våra kompetenser.

Utredningen ska vara tillämpbar vilket innebär att vi ger förslag till tänkbar fortsatt behandling, pedagogisk metod eller strategi.
Handledning

Att arbeta med människor i olika sammanhang innebär att man själv behöver påfyllnad eller få andras reflektioner på det sammanhang man befinner sig i.

Förutom verksamhetshandledning, enskilt eller i grupp, erbjuder vi handledning på psykoterapiutbildningar.

Föreläsning

Teman på föreläsningar bestäms och kan skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren. Vi föreläser och utbildar inom följande områden:

– Barn och ungdomspsykiatri
– Flyktingbarn och familjer
– Trauma
– Terapeutiskt förhållningssätt
– Familjeterapi
– Familjehemsvård
– Adoptionsfrågor

Om oss

Anders är leg. läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri. Anders har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå med bl.a. utagerande ungdomar och i Sundsvall med asylproblematik. Han har lång erfarenhet av arbete med familjer inom framför allt psykiatri och familjehemsvård. Har även kompetens och utbildning i hypnosterapi (www.hypnosterapi.nu).

anders@andebrink.se

Åsa är leg. psykoterapeut, socionom, handledare och lärare i psykoterapi. Åsa har arbetat med individer, par och familjer i utsatta situationer sedan början av 80-talet. Hon har flerårig erfarenhet som privat psykoterapeut där hon arbetar med alla åldersgrupper och har bred erfarenhet av terapeutisk behandling. Hon är certifierad EMDR-terapeut (www.emdr.se), vilket är en behandlingsmetod med hög evidens för bland annat behandling av traumatillstånd och posttraumatiska symptom.

asa@andebrink.se